Midtre Snertingdal Utmarkslag

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Her legges det ut informasjon om Midtre Snertingdal utmarkslag, om jakttider, priser og salg av jaktkort

Småviltjakt 2018

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Wed, August 22, 2018 13:01:25

Jaktkort selges på YX Snertingdal fra og med 10.september.

Beitelagene i Snertingdal og Biri har fastsatt sankedato sau på utmark til 15.september og storfe 20.september med bakgrunn i tørkesituasjonen denne sommeren. Dato for oppstart småviltjakt vil på denne bakgrunn starte fredag 21. september og gå til søndag 23.september. Det blir da opphold i småviltjakta fram til 1.oktober da rådyrjakta også begynner. Jakttider er samkjørt med Nedre Snertingdal utmarkslag.Varsel om mulig utsettelse av jakt med hund

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Sun, July 29, 2018 16:34:15
På grunn av tørkesituasjonen er fôrreseevene for bønder med husdyr på utmarksbeite svært knapp. Det er nå i slutten av juli heller ikke mye å beite på i utmarka. Dersom det kommer nedbør fram til ordinært tidspunkt for jaktstart slik at det faktisk er noe å beite på, samt at været tillater at beitedyrene går ute kan sanking av husdyr komme til å bli utsatt. Fylkesmann, kommune og viltnemnd har dette oppe til vurdering, men endelig avklaring kan ikke ventes før tett oppunder jaktstart. Bukkejakt fra 10.august går som kjent uten hund og vil ikke bli berørt av dette. Dersom jaktstart blir utsatt vil dette trolig bli lik praksis for hele kommunen. Vi oppdaterer info om dette på våre nettsider og kontakter berørte jegere når vi vet mer.

Jakt 2018

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Mon, June 25, 2018 15:10:23
Informasjon om rådyr og småviltjakt.Årsmelding 2017

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Mon, June 25, 2018 12:46:18


Fiskeforvaltning

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Wed, April 26, 2017 15:54:50

Fiskeforvaltningsplan for 9 vann i Snertingdal 2017-21.Årsberetning 2016

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Wed, April 26, 2017 15:48:56


Utvidet adgang til jakt på rev m.v.

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Mon, December 19, 2016 13:22:24

For jegere som har løst årskort for småviltjakt er det mulig å jakte på skadevilt med skuddpremie i samme terreng fram til 15.april påfølgende år. Forutsetningen er at dette varsles pr tlf, sms eller epost til Ole Seegaard (m. 95981601 / ole.seegaard@gmail.com). (Tilstrekkelig med ett varsel for jakt i hele perioden).

For jegere som om ikke har løst årskort (f.eks de som har løst weekendkort for småviltjakt), gis samme adgang mot en avgift på kr 350,-. Registrering og betaling skjer på YX Snertingdal.

Det vises for øvrig til punkt 5. i gjeldende jaktbestemmelser for sesongen 2017:

5. Skuddpremie

Rev kr 350.-

Mår kr 350.-

Mink kr 150.-

Kråke kr 30.-

Korp kr 30.-

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort for småvilt i Midtre Snertingdal Grunneierlag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. Skuddpremie gjelder fram til 30.11. Dog kan det søkes styret om tillatelse utover denne perioden. Se retningslinjer angitt på jaktkort for småvilt.Jakt 2016

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Jens Klette Tue, July 05, 2016 19:58:22

Jakt Midtre Snertingdal Utmarkslag


RÅDYRJAKT

Bukkejakt 10.08-15.09 søknad, kr 700/dyr

Rådyrjakt 1.10-30.11 anbud, 4 vald, minstepris kr 500/dyr


Anbud/søknader sendes:

Ole Seegaard, 2838 Snertingdal

tlf 95981601 / ole.seegaard@gmail.com

Søknadsfrist før 1.aug. (bukkejakt) / før 1.sept. (rådyrjakt).


KORTSALG SMÅVILTJAKT

Hare og skogsfugl 15.09-23.09 og 01.10 - 30.11

Sesong kr 700.- (innenbygds/gr.eier)/ kr 1000.(utenb.),

uke kr 400.-, weekend kr 200,-

Ungdomskort (under 25 år) ½ pris

Sauereinbevis kreves for 1.periode

Kort selges hos YX Snertingdal fra 1.sept.Next »