Midtre Snertingdal Utmarkslag

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Her legges det ut informasjon om Midtre Snertingdal utmarkslag, om jakttider, priser og salg av jaktkort

Varsel om mulig utsettelse av jakt med hund

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Sun, July 29, 2018 16:34:15
På grunn av tørkesituasjonen er fôrreseevene for bønder med husdyr på utmarksbeite svært knapp. Det er nå i slutten av juli heller ikke mye å beite på i utmarka. Dersom det kommer nedbør fram til ordinært tidspunkt for jaktstart slik at det faktisk er noe å beite på, samt at været tillater at beitedyrene går ute kan sanking av husdyr komme til å bli utsatt. Fylkesmann, kommune og viltnemnd har dette oppe til vurdering, men endelig avklaring kan ikke ventes før tett oppunder jaktstart. Bukkejakt fra 10.august går som kjent uten hund og vil ikke bli berørt av dette. Dersom jaktstart blir utsatt vil dette trolig bli lik praksis for hele kommunen. Vi oppdaterer info om dette på våre nettsider og kontakter berørte jegere når vi vet mer.

Jakt 2018

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Mon, June 25, 2018 15:10:23
Informasjon om rådyr og småviltjakt.Årsmelding 2017

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Mon, June 25, 2018 12:46:18


Fiskeforvaltning

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Wed, April 26, 2017 15:54:50

Fiskeforvaltningsplan for 9 vann i Snertingdal 2017-21.Årsberetning 2016

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Wed, April 26, 2017 15:48:56


Utvidet adgang til jakt på rev m.v.

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Ole Seegaard Mon, December 19, 2016 13:22:24

For jegere som har løst årskort for småviltjakt er det mulig å jakte på skadevilt med skuddpremie i samme terreng fram til 15.april påfølgende år. Forutsetningen er at dette varsles pr tlf, sms eller epost til Ole Seegaard (m. 95981601 / ole.seegaard@gmail.com). (Tilstrekkelig med ett varsel for jakt i hele perioden).

For jegere som om ikke har løst årskort (f.eks de som har løst weekendkort for småviltjakt), gis samme adgang mot en avgift på kr 350,-. Registrering og betaling skjer på YX Snertingdal.

Det vises for øvrig til punkt 5. i gjeldende jaktbestemmelser for sesongen 2017:

5. Skuddpremie

Rev kr 350.-

Mår kr 350.-

Mink kr 150.-

Kråke kr 30.-

Korp kr 30.-

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort for småvilt i Midtre Snertingdal Grunneierlag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. Skuddpremie gjelder fram til 30.11. Dog kan det søkes styret om tillatelse utover denne perioden. Se retningslinjer angitt på jaktkort for småvilt.Jakt 2016

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Jens Klette Tue, July 05, 2016 19:58:22

Jakt Midtre Snertingdal Utmarkslag


RÅDYRJAKT

Bukkejakt 10.08-15.09 søknad, kr 700/dyr

Rådyrjakt 1.10-30.11 anbud, 4 vald, minstepris kr 500/dyr


Anbud/søknader sendes:

Ole Seegaard, 2838 Snertingdal

tlf 95981601 / ole.seegaard@gmail.com

Søknadsfrist før 1.aug. (bukkejakt) / før 1.sept. (rådyrjakt).


KORTSALG SMÅVILTJAKT

Hare og skogsfugl 15.09-23.09 og 01.10 - 30.11

Sesong kr 700.- (innenbygds/gr.eier)/ kr 1000.(utenb.),

uke kr 400.-, weekend kr 200,-

Ungdomskort (under 25 år) ½ pris

Sauereinbevis kreves for 1.periode

Kort selges hos YX Snertingdal fra 1.sept.Bestemmelser jakta 2016

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Jens Klette Mon, July 04, 2016 09:21:56
Organisering av elgjakta 2016

Utmarkslaget praktiserer elgjakt der grunneiere kan legge inn anbud.

Organisering av småviltjakt/rådyrjakt 2016

Fritt salg av småviltkort (et kort for både fugl og hare)

  • Krav om sauereinbevis i første jaktperiode (15.09 til 23.09)
  • Øvre ramme for salg av årskort for småviltjakt - 30 stk
  • Ungdomskort (under 25 år) – ½ pris.

Rådyrjakt og revejakt organiseres etter nærmere bestemmelser i styret.


Priser og jakttider 2016

1. Priser på elgjakt – grunneiervald

Voksen elg fast pris kr 4000 inkl. mva

Kalv fast pris kr 2000 inkl. mva

Kalv, skutt kr 2000 inkl. mva ( i tillegg til fast pris)

Kjøtt, pris pr kg kr 68 + . mva

2. Jakttid elg

25.09 – 31.10

3. Rådyrjakt

Bukkejakt 10.08 – 15.09 700 kr inkl. mva (minstepris dersom anbud)

Rådyr 01.10 – 30.11 500 kr inkl. mva (minstepris dersom anbud)

4. Hare og skogsfugl

Med og uten hund 15.09 – 23.09 og 01.10 - 30.11

  • Årskort innenbygds 700 kr inkl. mva
  • Årskort utenbygds 1000 kr inkl mva
  • Ukekort 400 kr inkl mva
  • Weekendkort (2 døgn) 200 kr inkl mva

5. Skuddpremie

Rev kr 350.-

Mår kr 350.-

Mink kr 150.-

Kråke kr 30.-

Korp kr 30.-

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort for småvilt i Midtre Snertingdal Grunneierlag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. Skuddpremie gjelder fram til 30.11. Dog kan det søkes styret om tillatelse utover denne perioden. Se retningslinjer angitt på jaktkort for småvilt.

6. Jaktstans

Styret i Utmarkslaget forbeholder seg retten til å stanse jakta ved ekstreme værforhold.

7. Tilbakelevering av kort/jaktrapport.

Jaktkort/jaktrapport skal leveres tilbake til kortselger eller styret senest 10 dager etter jaktslutt. Innrapportering er en forutsetning for å få kjøpt kort neste år.