Midtre Snertingdal Utmarkslag

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Midtre Snertingdal Utmarkslag

Her legges det ut informasjon om Midtre Snertingdal utmarkslag, om jakttider, priser og salg av jaktkort

Bestemmelser jakta 2016

Jakt, priser og bestemmelserPosted by Jens Klette Mon, July 04, 2016 09:21:56
Organisering av elgjakta 2016

Utmarkslaget praktiserer elgjakt der grunneiere kan legge inn anbud.

Organisering av småviltjakt/rådyrjakt 2016

Fritt salg av småviltkort (et kort for både fugl og hare)

  • Krav om sauereinbevis i første jaktperiode (15.09 til 23.09)
  • Øvre ramme for salg av årskort for småviltjakt - 30 stk
  • Ungdomskort (under 25 år) – ½ pris.

Rådyrjakt og revejakt organiseres etter nærmere bestemmelser i styret.


Priser og jakttider 2016

1. Priser på elgjakt – grunneiervald

Voksen elg fast pris kr 4000 inkl. mva

Kalv fast pris kr 2000 inkl. mva

Kalv, skutt kr 2000 inkl. mva ( i tillegg til fast pris)

Kjøtt, pris pr kg kr 68 + . mva

2. Jakttid elg

25.09 – 31.10

3. Rådyrjakt

Bukkejakt 10.08 – 15.09 700 kr inkl. mva (minstepris dersom anbud)

Rådyr 01.10 – 30.11 500 kr inkl. mva (minstepris dersom anbud)

4. Hare og skogsfugl

Med og uten hund 15.09 – 23.09 og 01.10 - 30.11

  • Årskort innenbygds 700 kr inkl. mva
  • Årskort utenbygds 1000 kr inkl mva
  • Ukekort 400 kr inkl mva
  • Weekendkort (2 døgn) 200 kr inkl mva

5. Skuddpremie

Rev kr 350.-

Mår kr 350.-

Mink kr 150.-

Kråke kr 30.-

Korp kr 30.-

Før utbetaling av skuddpremie må jegeren ha løst jaktkort for småvilt i Midtre Snertingdal Grunneierlag. Viltet må være felt innenfor lagets område. Ved felling av rev, mink og mår skal dette varsles kortselger umiddelbart. Opplysninger om hvor fellingen har funnet sted skal gis. Viltet skal framvises. Skuddpremie gjelder fram til 30.11. Dog kan det søkes styret om tillatelse utover denne perioden. Se retningslinjer angitt på jaktkort for småvilt.

6. Jaktstans

Styret i Utmarkslaget forbeholder seg retten til å stanse jakta ved ekstreme værforhold.

7. Tilbakelevering av kort/jaktrapport.

Jaktkort/jaktrapport skal leveres tilbake til kortselger eller styret senest 10 dager etter jaktslutt. Innrapportering er en forutsetning for å få kjøpt kort neste år.